Tag Archives: virtuelle læringsteknologier

Visualisering af viden i virtuelle læringsstrategier (ViViD)

Vi har lige udarbejdet et oplæg til UNI RUC om virtuelle læringsteknologier (ViViD):

I oplægget foreslår vi, at forskningscenter Experience Lab RUC indgår i udviklingen af virtuelle læringsteknologier med et projekt om visualisering af viden i virtuelle læringsteknologier – projekt ViViD.

“AKTUELLE UDFORDRINGER

Viden om komplekse samspil, strukturer, netværk og systemer stiller os i stigende grad over for problemer med dels at forstå disse samspil og dels at formidle forståelsen heraf. Det gælder ikke blot den stigende og massive mængde af tilgængelige data, viden og kommunikation, der blandt andet har taget form af manipulerbare algoritmisk organiserede data, men nok så meget gælder det samspil mellem heterogene data forstået som en kompleksitet af fx visuelle data, sansedata, oplevelse, kommunikation, erfaring og praksisformer.

De øgede muligheder for multi-modal digital og virtuel kommunikation og interaktion rummer nye muligheder for at formidle sådanne komplekse samspil, men det er ikke umiddelbart indlysende, hvordan vi bedst kan udnytte disse teknologier til at skabe rum for læring og eksperimenter med kompleks viden. Det er en aktuel udfordring at finde egnede måder at præsentere en given dataindsamling på eller at illustrere en given historie; effektiv visualisering er svært at opnå, men eksisterende viden om visualisering kan give et afsæt for at skabe nyt.”

Vi har tidligere arbejdet med et projekt om interaktive og “rige” rum for projektorganiserede studier, se her.

Ny digital strategi lover flere penge til forskning