About us

Experience Lab is an experimental laboratory for research on intelligent technologies, immersive experience and complex knowledge forms. An interdisciplinary team of researchers from Communication Studies, Computer Science, Business and Performance Design collaborate  to make this lab a place for experiments, fun and serious matters.


 

Experience Lab er et eksperimentelt laboratorium for forskning i intelligente teknologier, immersive oplevelser og komplekse vidensformer.

Vi er et tværfagligt team af forskere fra fagene Kommunikation, Datalogi og Performance Design ved Roskilde Universitet. Lab’et er en del af forskningen ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab & Institut for Mennesker og Teknologier (tidligere Institut for Kommunikation, Business og Informationsteknologier).

Lab’et blev åbnet 5. april 2011.

Forankring

Vores Lab er forankret i et fysisk laboratoriemiljø på Roskilde Universitet, et tidligere tv-studie på 157m2 (i en bygning tegnet af Henning Larsen Architects), hvor indretning, apparatur og medier kan understøtte eksperimenter og forskning i oplevelse og nye oplevelsesformer. Med udgangspunkt i Experience Lab kan der også laves forsøg og udvikling ud af huset i lokale miljøer hos fx museer, bymiljøer eller det private hjem.

Netværksorganisering

Experience Lab er tænkt som en hybrid netværksorganisation med en fysisk, virtuel og international forankring. Det hybride refererer til, at organisationen rummer meget forskelligartede projekter, der er drevet af vidt forskellige perspektiver og interesser. I det hybride ligger ligeledes, at der kan være stor variation i sammensætningen af deltagere/brugere bag de enkelte projekter.

Målsætninger

Nøgleord for Experience Lab er: Tværfaglighed, eksperimentel forskning og udvikling samt formidling. Målsætningen er at skabe en ramme for en eksperimentel tilgang til at udvikle og skabe nye oplevelsesformer.

• En eksperimentel forskningsmæssig tilgang til at undersøge og tilvejebringe viden om de teknologiske, kommunikative, økonomiske, æstetiske og designmæssige aspekter af oplevelse som et menneskeligt grundvilkår og som et gennemgribende fænomen i de aktuelle samfundsforhold.

• En eksperimentel tilgang til at udvikle og skabe nye oplevelsesformer.

• Etablering af interdisciplinære samarbejdsprojekter med forskere på tværs af faglige områder,  samt med eksterne og internationale samarbejdspartnere.

• Styrkelse af forskningsfeltet ved at tilknytte forsknings- og erhvervs-ph.d.er.

• Formidling og tilgængeliggørelse af ny viden, forsknings- og udviklingsresultater.

• Forskning og udvikling med klar international orientering og rækkevidde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *