Tag Archives: rum

Project: 3D simulations in augmented and rich intelligent learning spaces

v/ Professor Sisse Siggaard Jensen (kommunikation)
In the project “3D simulations in augmented and rich intelligent learning spaces,” Sisse asks: how can we utilise our experience from the development of the Experience Cylinder to realize visions of the 3D simulations and augmented rich intelligent learning spaces of the future? Three qualities and sources of meaning-making, learning and reflexivity will guide the development of a prototypical learning environment: Embodiment and embodied interaction, multi sensory and immersive experience and intelligent visualization.

Hvordan kan erfaringerne fra udviklingen af oplevelsescylinderen anvendes som basis for at realisere visioner om fremtidens 3D simulerede informative og intelligente rum?

Institutioner og virksomheder er i dag komplekse organisationer, det kan være vanskeligt at overskue, finde vej i og blive fortrolig med, når man er ny medarbejder, kunde, studerende, besøgende eller klient.I oplevelsescylinderen kan vi 3D simulere komplekse organisationer i oplevelsesmættede rum, vi kan give mulighed for virtuelt at bevæge sig rundt i en sådan simulering for at besøge centrale steder, rum og personer i organisationen, og vi kan imødekomme samtidens krav til kommunikationsformer, der opfordrer til og giver rum for deltagelse og dialog på tværs af forskellige former for medier.Det aktuelle udviklingsniveau af oplevelsescylinderen er en prototype. Den åbner mulighed for, at vi kan konkretisere og eksemplificere visionerne for fremtidens informative og intelligente rum og for at videreudvikle disse, men en række af de funktioner og digitale infrastrukturer, der skal til for at realisere visionerne, kræver forfinelse, videreudvikling, udstyr og investeringer.

Det intense arbejde med at udvikle oplevelsescylinderen som prototype har imidlertid båret frugt, så det nu er muligt at eksemplificere visionerne om fremtidens rum. Eksemplet er en 3D modellering af Roskilde Universitet anskuet som en kompleks organisation, som både rummer meget forskellige professionelle enheder men også et væld af studieenheder for studerende. Universitetet er lokaliseret på et meget stort område med mange forskellige funktioner spredt over hele arealet.

Et universitet – et eksisterende eksempel

I oplevelsescylinderen er universitetets bygninger og område 3D simuleret på en måde, der formidler en oplevelse af virtuelt at bevæge sig rundt på hele universitetets areal. Den sluttede cylinder med en 360 graders cirkulær simulering skaber kvalitativt anderledes oplevelser af organisationen; oplevelser der kan modsvare behov hos den eller de personer, der træder ind i det informative og intelligente rum. Dermed rummer det andre muligheder for information og oplevelse, end det er muligt at formidle ved hjælp af en digital informationsskærm eller en video. 3D simuleringen kan videreudvikles, så det er muligt at træde ind i bygningerne fx forskningsmiljøer, centrale administrative funktioner, studiemiljøer, bibliotek samt at anvende multi-modale informations- og dialogmedier (live-streaming, videoer, sociale medier, web-sites etc.).

   

Intelligente rum i uddannelse – et potentielt eksempel på et case

Integrationen af digitale medier og infrastrukturer i uddannelse har indtil videre begrænset sig til,hvad man kunne kalde intelligent papir og intelligente bøger. I 3D simuleringer af informative og intelligente rum tages kridtet videre til at inddrage rummet som sådan. Der kan være tale om studierum til projektarbejde, teorirum og auditorier, klasserum m.m.

De erfaringer med projektion, sensor-baseret tracking, multi-modalitet og 3D modellering, der er høstet igennem udvikling af prototypen, peger på, at teknologien og konceptet med store fordele kan udvides til at omfatte rum, der strukturerer uddannelse. I en uddannelseskontekst kan spørgsmålet om selve installationens fleksibilitet endvidere accentueres, så de intelligente rums fleksibilitet adresseres. Fleksible rum som kan flyttes og placeres i forskellig kontekst. En sådan fleksibilitet kan fx modsvare de behov og problemer, som projektarbejdsformens integration på næsten alle uddannelsesniveauer skaber, når det gælder rum og plads til projektsamarbejde.