Tag Archives: lydkultur

Project: Interactive sound – experience, perception and aesthetics

v/ Adjunkt Sanne Krogh Groth (performance-design)
In the project “Interactive sound,” Sanne will experiment with sound as a source of experience, perception and aesthetics. There is an increasing interest in research on different audio cultures and sound studios. The vision of the project is to research directional sound and the potentials of panning audio resources thus to produce research based knowledge that will support a further development of interactive auditive forms of communication.

I multisensoriske events og æstetiske værker spiller lyden i kraft af dens allestedsnærværende egenskab en uomgængelig rolle. Lyd organiserer os socialt, den får os til at reagere kropsligt, den hjælper os med at navigere i både rum og tid, og den kan åbne vores hukommelse for både bevidste og ubevidste erindringer. Forskningen i lyd og lydkulturer har gennem det seneste årti nydt stigende opmærksomhed i forskningsmiljøer internationalt såvel som herhjemme, hvor nye områder som auditiv kultur og ‘sound studies’ er ved at finde fodfæste i akademiske miljøer, på kunstskoler og på erhvervsorienterede uddannelser. I praksis fremstår lyden dog stadig som et underprioriteret område, der sjældent behandles med den analytiske præcision og sensitive nænsomhed, der er nødvendig, for at få den til at fremstå som en integreret del af helheden.

Experience Lab danner med mulighederne for Kinect og panorering af lydkilder en oplagt ramme til forskning indenfor dette felt, hvor der i forlængelse af den eksisterende forskning på området, kan udvikles nye auditive interaktive formidlingsformer.

Nærværende forskningsprojekt tager udgangspunkt i undersøgelse af lyds performative egenskaber og muligheder. Som udgangspunkt er der altså ikke tale om en genrebaseret undersøgelse, men om lydens kommunikative egenskaber mere generelt:

Centrale spørgsmål vil være:

  • Hvorledes interagerer modtageren kropsligt og kognitivt med auditive forløb? enkelte lydobjekter? semantiske henvendelser (primært tale)?
  •  Hvordan designer vi lyd, der på den side får modtageren til at agere efter bestemte mønstre men som samtidig giver mulighed og følelse af valgfrihed og egen interaktion

Resultaterne fra de indledende undersøgelser vil siden blive videreudviklet og implementeret i konkrete projekter såsom:

  • Interaktive formidlingsprojekter til museer
  • Interaktive hørespil, der henvender sig til børn
  • Interaktive lydkunstprojekter