Project: You are our centre – a video art installation

v/ Forskningsassistent Torben Kjærgaard
In the project “You are our centre” Torben explores the multi sensory potentials of the Experience Cylinder. The vision of the project is to create a platform for experiments with interactive art.

Med ‘You are our centre’ projektet undersøges cylinderens muligheder for formidling af sanselige oplevelser. Samtidigt undersøges det hvorledes brugerinteraktion med et kunstværk bidrager til selve den kunstneriske oplevelse.‘You are our centre’ installationen vil ligeledes fungere som et pilotprojekt til inspiration for kommende tværfaglige projekter i ExLab. Et mål kan derfor være at generere projektsamarbejde på tværs af fag og institutter, eksempelvis imellem fag på Kommunikation, Performance Design og Datalogi, til empirisk undersøgelse af brugeroplevelser.

Scenarie:

Beskuer går ind i en helt mørkt cylinder.

Der høres kun en svag hvisken fra skiftende retninger.

Når beskuer er tracket, høres tydeligere hvisken på skift fra alle retninger: ”Pisst, kom herover…”. ”Nej, kom herover…” etc.

Når beskuer går frem mod én af de seks videoer, kommer personen (i videoen) frem fra mørket og starter sin handling.

Brugeroplevelsen:

Beskueren er tænkt til at spille en aktiv rolle i installationen. Konkret ved at kunne igangsætte handlingerne ved at gå frem mod en handling. Men tillige på et mere abstrakt plan hvor beskueren bliver tiltalt direkte og betragtet af personerne. Beskueren bliver dermed fokuspunkt for personerne og selve installationen, uden at det bliver tydeligt hvorfor. Beskuerens ydere og indre reaktioner på at blive tiltalt, betragtet og hvisket om, bliver dermed installationens egentlige kerne.